“İnsan hissləri ilə hərəkət edən varlıqdır”


Müəsisə bir sıra məqsədlərə nail olmaq üçün xammaddə, avadanlıq, insan və mütəşəbislik kimi istehsal faktorlarının toplusundan ibarətdir. Menecment isə müəyyən olunmuş hədəflərin realaşması üçün birləşmiş iki və ya daha artıq  şəxsin əmələ gətirdiyi qrup fəaliyyəti və ya sosyal hadisədir. Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, müəsisə müəyyən bir məqsədə nail olmaq üçün digər faktorlarla yanaşı bir qrup insanlardan ibarətdir. Menecment insan davranışları ilə əlaqəli bir elm  növüdür.  Bildiyimiz kimi insanları müəyyən bir hədəfə yönəltmək və yönləndirmək olduqca çətindir. Çünki insan davranışlarının kibernetik və orqanik yönü olduğu kimi pisxalojik tərəfi də var. Axı insanlar hissləri ilə hərəkət edən varlıqlardılar. Menecerlər müəsissənin hədəflərinə nail olması üçün işlədikləri insanları bu hədəfləri həyata keçirmə istiqamətində hərəkətə gətirməlidirlər. Buna görə də qurumların idarəsindəki uğuru müəsisəni hədəflərinə çatdırma yəni idarə etmənin effektivliyi ilə ölçürlər. Uğurlu menecer olmaq istəyirsinizsə insan pisxalogiyasına yaxşı bələd olmalısınız.

Hörmətlə: Elçin Çobanov

Advertisements

About Elchin Chobanov

1988-ci ildə Bakıda doğulmuşam. 288 saylı orta məktəbi bitirmişəm(1994-2005). Bakalavr dərəcəmi Qafqaz universitetində İqtisadi və İdari Elimlər fakultəsində Menecmet(Bank işi üzrə) almışam(2005-2010). Magistr dərəcəmi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində MBA fakultəsində Marketinq üzrə almışam(2011-2013).
This entry was posted in Menecer, Menecment, Motivasiya, İdarəetmə. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s