Terminalogiya


Delegation – assignment of a task, responsibility or authority by a manager to subordination.
Vəzifə bölgüsü( yetkilendirme) – menecer tərəfindən işçilərinin vəzifələrinin, məhsuliyyət və səlahiyyətlərinin təyin olunması.
Centralized organization – organization in which most decision-making authority is held by upper- level management.
Mərkəzləşdirilmiş Müəsisə– qərar qəbul etmə səlahiyyətinin çoxunun üst dərəcəli idarəçilərdə saxlandığı müəsisə.
Decentralized organization – organization in which a great deal of decision making authority is delegated to levels of management at points below the top.
Mərkəzləşməmiş idarə – səlahiyyətlərin əksərinin idarə strukturunun bölmələri arasında yuxarıdan aşağıya bölüşdürülmüş müəsissə.
Span of control – number of people supervised by one manager
İdarə darəsi – bir menecer tərəfindən təzarət olunan insanların sayı.
Functional organization – form of business organization in which authority is determinate by the relationship between group functions and activities.
Funksional müəsisə – səlahiyyətlərin qruplar arasında funksialarına və fəaliyətlərinə uyğun bölündüyü müəssisə.
Matrix structure – organization structure in which teams are formed and team members report to two or more managers.
Matriks struktur – kamandalar şəkilində təşkil olunmuş və hər kamandanın iki və daha artıq menecerə tabe olduğu müəssisə.
Small Business – independently owned and managed business that does not dominate its market.
Kiçik biznes – öz bazarında donimantlıq etməyən lakin müstəqil idaəetməsi və xüsusi mülkiyyəti olan biznes.
Venture Capital Company – group of small investors that invest money in companies with rapid growth potential.
Risk sərmayəsi Şirkəti – tez böyümə potensiali olan şirkətlıərə pul yatıran kiçik mütəşəbisslər qrupu.
Management consultant – independent outside specialist hired to help managers solve business problems.
İdarəetmə Məsləhətçisi – Menecerə biznes məsələlərinin həllində kömək edən müstəqil kanar mütəxəsis.
Franchise – arrangement in which a buyer (franchisee) purchases the right to sell the good or service of the seller (franchiser).
Müstəsna hüquq –franchisee-nin franchiser in mallarından istifadə etmə haqqında razılaşma.(Məs. McDolans)

Hörmətlə: Elçin Çobanov

Advertisements

About Elchin Chobanov

1988-ci ildə Bakıda doğulmuşam. 288 saylı orta məktəbi bitirmişəm(1994-2005). Bakalavr dərəcəmi Qafqaz universitetində İqtisadi və İdari Elimlər fakultəsində Menecmet(Bank işi üzrə) almışam(2005-2010). Magistr dərəcəmi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində MBA fakultəsində Marketinq üzrə almışam(2011-2013).
This entry was posted in Terminalogiya. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s