İnvestisiya Layihələri


İnvestisiya: bir ölkə iqtisatiyatında məyyən bir müddətdə (periodda) mövcud istehsal vasitələrinə olunan əlavələrin net dəyəri.

İnvestisiyanın Növləri

Brut İnvestisiya: bir il ərzində ölkədəki mövcut investisiya vasitələrinə edilən əlavələrin cəmi.

Net İnvestisiya: mövcud istehsal vasitələrinədə əmələ gəlmiş azalmanı brut investisiyalardan çıxdıqdan sonra yaranmış dəyər.

Real İnvestisiya: mal və xidmətlərin istehsalında artırıcı təsiri olan investisiyar.

Maliyyə investisiyaları: mal və xidmətlərin istehsalında artırıcı təsiri olmayan investisiyar.

İnfrastruktur investisiyaları: mal və xidmətlərinin istehsalında bir başa təsiri olmayan lakin istehsal vasitələrinin daha effektiv istifadəsinə şərait yaradan investisiyalar.

Üst quruluş investisiyaları:  İstehsal fəaliyyətini birbaşa dəstəkləmək üçün edilən investisiyalar.

Otonom investisiyalar: milli gəlirdən aslı olmayan investisiyalar.

Stimullaşdırılmış investisiya: milli gəlirdən təsirlənən investisiyalar.

Xüsusiyyətlərinə görə investisiya layhiyələri:

  1. Yeni investisiya layhiyələri
  2. Yeniləmə investisiya layhiyələri
  3. Tamamlama investisiya layhiyələri

Məqsədlərinə görə investisiya layhiyələri:

  1. Mənfəət məqsədi güdən investisiya layhiyələri
  2. Mənfəət məqsədi güdməyən investisiya layhiyələri
  3. Faydası nəğd olaraq ölcülə bilməyən investisiya layhiyələri

Hörmətlə: Elçin Çobanov

Advertisements

About Elchin Chobanov

1988-ci ildə Bakıda doğulmuşam. 288 saylı orta məktəbi bitirmişəm(1994-2005). Bakalavr dərəcəmi Qafqaz universitetində İqtisadi və İdari Elimlər fakultəsində Menecmet(Bank işi üzrə) almışam(2005-2010). Magistr dərəcəmi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində MBA fakultəsində Marketinq üzrə almışam(2011-2013).
This entry was posted in Terminalogiya. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s