Maliyyə sistemi


Maliyyə sistemi bir ölkədə və ya bir iqtisadiyyatda vəsait (Pul) artığı olanlarla(Maliyyə təklif edənlər) vəsaitlərə ehtiyacı olanlar(Maliyyə tələb edənlər) arasinda fond axımını tənzimləyən strukturlar və bu axımı alətlərlə tənzimləyən hüquqi və idari qanunlardan ibarət bazar bütününə deyilir. Maliyyə sisteminin var olması üçün bir yandan vəsait sahiplərinin qənaət etdikləri pulları xərcləmək, real sektora yatırma və ya başqa məqsədlərlə istifadə əvəzinə maliyyə sisteminə təklif etmələri bir yandan da fərdlərin kapital qoyuluşu və ya istehlak məqsədiilə gəlirləri üzərindən pul xərcləməli və ortaya çıxan defisiti maliyyə quruluşları vasitəsi ilə qarşılamaq üçün pul tələb etməlidir. Beləliklə tələb və təklif sapibləri maliyyə bazarlarına müraciət edir və burada sistem vəsaitin miqdarına və müddətinə görə qarşılaşdıraraq, hər iki tərəfə uyğun şəkildə qərar vermələrini təmin edir. Xüsusi ilə inkişaf etmiş modern iqtisadiyyatlarda bir tərəfdən mütəşəbislər kütləsi artması yəni firmaların böyüməsi ilə fond ehtiyaclarını qarşılamaq məqsədi ilə öz sərmayələri (KAPİTALARI) yetərsiz hala gəlir. Digər tərəfdən isə qənaət sapibləri vəsaitlərinin azlığından, bu vəsaitlərin effektiv şəkildə idarə olunmasi üçün lazımı biliklərin yoxluğundan və ya vərdişlərin yoxluğundan bilavasitə özləri mütəşəbis investor olaraq iqtisadiyyatda iştirak etməyərək iqtisadi sistem üçün lazımlı mənbə yaradırlar. Və belə bir şəraitdə maliyyə sistemləri ortaya çıxaraq maliyyə artığı olanlardan vəsaitləri alaraq vəsitə ehtiyacı olan real sektor içtirakçısı olan investora satır.
Effektiv təşkil olnmuş bir mali sistem fərdlərin gəlirlərini istehlak və qənaət arasında düzgün böıüşdürülməsini təmin edərək bu vəsaitləri ən effektiv sahələrə ötürülməsini təmin edərək milli gəlirin artmasında köməklik etməlidir. Bununla yanaşı mali sistemin inkişaf etməsi real sektorun gəirliyi ilə mali vəsaitlərin gəlirliliyini, müddətini, miqdarını və risk guruplarına görə qarşılanmasını təmin edir. Beləliklə mali sistem fondların effektiv və arası kəsilməz şəkildə istifadə edilməsini təmin və təşviq edərək sərmayyə vondlarının böyüməsində yaxından iştirak edir. Qənaət edilmiş gəirlərin pozetiv investisisiyaya cevrilməsi, fərdlərin qənaətə meyilliyini artırır və bu fondların real sektorda effektiv şəkildə istifadə edilməsi isə sürətli böyümə üçün münbit zəmin yaradır.

Hörmətlə: Elçin Çobanov

Yaranmış suallarınızı commentlərdə qeyd edin və ya blog haqqından bölməsindən əlaqələrimi götürərək əlaqə saxlayın. Sorğuda iştirak etdiyiniz üçün də ayrıca təşəkkür edirəm.

Advertisements

About Elchin Chobanov

1988-ci ildə Bakıda doğulmuşam. 288 saylı orta məktəbi bitirmişəm(1994-2005). Bakalavr dərəcəmi Qafqaz universitetində İqtisadi və İdari Elimlər fakultəsində Menecmet(Bank işi üzrə) almışam(2005-2010). Magistr dərəcəmi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində MBA fakultəsində Marketinq üzrə almışam(2011-2013).
This entry was posted in Finans, Maliyyə, Menecer, Menecment. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s