SWOT Analiz


SWOT  analizi güçlü, zəif tərəflərin və fürsətlərin, təhdidlərin nəzərə alınaraq biznes və ya proyektlər üçün stratejik planların qəbulu metodudur. Bu zaman biznesin və ya proyektin hədəflərinə nail olmağın xeyrinə və ya əlehinə olan daxili və xarici amillər örgənilir. SWOT analizinin müəllifi Albert Humphrey-dir. Əsas prinsip hədəfləri müəyyən edərkən güçlü, zəif tərəflərin və fürsətlərin, təhdidlərin nəzərə alınmasıdır.

Strengths (Güclü tərəflər): müəsisə və ya proyekt heyyətinin lehinə olan keyfiyyətlər.

Weaknesses (Zəif tərəflər): digərləri ilə müqayisədə müəsisə və ya proyekt heyyətinin əlehinə olan keyfiyyətlər.

Opportunities (Fürsətlər): şirkət xeyrinə olan xarici dəyişikliklər.

Threats (Təhdidlər): şirkət hədəflərinə nail olmaqda cətinlik yarada biləcən xarici dəyişikliklər.

Göründüyu kimi nəfərə alınan faktorlardan ikisi daxili ikisi isə xarici faktordur. Güclü tərəflər və Fürsətlər müəsisə xeyrinə olduğu halda, Zəif tərəflər və Təhdidlər müəsisə əlehinə olan amillərdir.

Advertisements

About Elchin Chobanov

1988-ci ildə Bakıda doğulmuşam. 288 saylı orta məktəbi bitirmişəm(1994-2005). Bakalavr dərəcəmi Qafqaz universitetində İqtisadi və İdari Elimlər fakultəsində Menecmet(Bank işi üzrə) almışam(2005-2010). Magistr dərəcəmi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində MBA fakultəsində Marketinq üzrə almışam(2011-2013).
This entry was posted in Menecer, Menecment, Planlama, Terminalogiya and tagged . Bookmark the permalink.

One Response to SWOT Analiz

  1. Pingback: STRATEJIK PLANLAMA « Way To Achievement by Elchin Chobanov

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s