AACE (the Association for the Advancement of Cost Engineering)


AACE inglis dilində the Association for the Advancement of Cost Engineering formasında yazılır. Azərbaycam dilində Maliyyə Mühəndislərinin İnkişafı Asosasiyası deməkdir. Əsası 1956-cı ildə New Hamphire universitetində 59 maliyyə praqnozçusu və maliyyə mühəndisi tərəfindən qoyulub. AACE aylıq Maliyyə Mühəndisliyi jurnalının  (“Cost Engineering” journal), AACE Certification Study Guide kibabının müəllifidir.

Hal-hazırda AACE aşağıdakı sertifikatlaşdırma proqramlarını həyata keçirir:

  • Certified Cost Consultant (CCC) / Certified Cost Engineer (CCE) xüsusi təhsil və təcrübə (8 il) tələb edir, yazılı işi olmalıdır, razılaşdırılmış etik normalara əməl olunmalıdır və maliyyə idarə etməsi və maliyyə mühəndisliyi imtahanlarından keçməlidir. CCC/CCE sertifikatın tələbləri davamlı olaraq yerinə yetirilmədikdə sertifikat itirilir.
  • Certified Cost Technician (CCT) (həmçinin ICC – Interim Cost Consultant kimi də bilinir) xüsusi təhsil və təcrübə(4 il) tələb edir, razılaşdırılmış etik normalara əməl olunmalıdır və maliyyə idarə etməsi və maliyyə mühəndisliyi haqqında baza biliklərin ölçülməsi imtahandan keçməlidir. CCT sertifikatı giriş səviyyəli olduğu üçün müddəti uzadılmır.
  • A Certified Estimating Professional (CEP)  xüsusi təhsil və təcrübə (8 il) tələb edir, razılaşdırılmış etik normalara əməl olunmalıdır , və maliyyə idarə etməsi və maliyyə mühəndisliyi haqqında biliklərin ölçülməsi imtahandan keçməlidir. CEP sertifikatın tələbləri davamlı olaraq yerinə yetirilmədikdə sertifikat itirilir.
  • Certified Forensic Claims Consultant (CFCC) xüsusi təhsi (4 il)l və təcrübə (8 il)tələb edir, ekspert hesabatı tələb edir, razılaşdırılmış etik normalara əməl olunmalıdır, əvvəlcədən müəyyən olunmuş əlavələrdən (şərtlərdən) ən azı birini qazanmalıdır, idalı və ya sporlu məsələlər üzrə imtahan verməlidir. CFCC sertifikatın tələbləri davamlı olaraq yerinə yetirilmədikdə sertifikat itirilir.
  • An Earned Value Professional (EVP) xüsusi təhsil və təcrübə (8 il) tələb edir, razılaşdırılmış etik normalara əməl etməlidir, maliyyə idarəetməsindən və dəyər idarə etməsindən imtandan keçməlidir. EVP sertifikatın tələbləri davamlı olaraq yerinə yetirilmədikdə sertifikat itirilir.
  • A Planning & Scheduling Professional (PSP)  xüsusi təhsil və təcrübə (8 il) tələb edir, razılaşdırılmış etik normalara əməl olunmalıdır, maliyyə idarəetməsindən, planlaşdırılmasından imtahan verilməlidir. PSP sertifikatın tələbləri davamlı olaraq yerinə yetirilmədikdə sertifikat itirilir.

AACE-nin CCC/CCE, CEP, EVP, and PSP sertifikatları üçün maliyyə və ya idarəetmə üzrə təcrübə və hər 3 ildən bir təhsil almaq şərtdir. Sertificatlaşdırma işi 1990-cı ildən Council of Engineering and Scientific Specialty Boards (CESB) tərəfindən həyata keçirilir.

Advertisements

About Elchin Chobanov

1988-ci ildə Bakıda doğulmuşam. 288 saylı orta məktəbi bitirmişəm(1994-2005). Bakalavr dərəcəmi Qafqaz universitetində İqtisadi və İdari Elimlər fakultəsində Menecmet(Bank işi üzrə) almışam(2005-2010). Magistr dərəcəmi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində MBA fakultəsində Marketinq üzrə almışam(2011-2013).
This entry was posted in Finans, Maliyyə, Mühasibatlıq, Menecer, Menecment, Terminalogiya. Bookmark the permalink.

One Response to AACE (the Association for the Advancement of Cost Engineering)

  1. Pingback: Total Cost Management Framework « Way To Achievement by Elchin Chobanov

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s