Cost Management (Maliyyət Mühəndisliyi)


Maliyyət mühəndisliyi 1950-ci ilərdən sonra yaranmağa başlayan bir sahədir. Maliyyət mühəndisinin vəzifələri smeta mühəndisi ilə oxşardır. 2006-cı ildə AACE tərəfindən bilik və savadların maliyyət mühəndisliyinə tətbiq edilməsinin yollarını göstərən “Total Cost Management (TCM) Framework” (60$) kitabı nəşr olunmuşdu.

Maliyyət mühəndisinin əsas vəzifəsi maliyyətin (maya dəyərinin) dəqiq hesablanması və qrafikləşdirilməsini təmin edərək əlavə xərclərdən yayınmağı təmin etməkdir. Geniş mənada isə maliyyə mühəndisiliyi prayektin idarə olunması, biznesin idarə olunması və texnikanin idarə olunmasının birləşməsindən əmələ gəlib. Əksəriyyətin mühəndisin işinin nədən ibarət olması barədə məhdut məlumatı var. Mühəndisin əsas vəzifəsi fiziki struktura və sistemə nəzarətdən ibarətdir. Fiziki struktura və sistemə nəzarətdedikdə (misal üçün tikintidə) müəyən bir işin (tikilinin) başa gəlməsi üçün lazım olan pulun, vaxtın və digər istehsal faktorlarının təxmin olunması nəzərdə tutulur. Maliyyət mühəndisləri bu faktorlara maliyyət (COST) kimi baxırlar. Maliyyət mühəndisliyi ənənəvi mühəndisliyin bir üst səviyyəsi sayılır. Belə ki maliyyət mühəndisi idarə olunacaq resursların viziki göstəriciləri ilə yanaşı maliyyə dəyəri ilə də maraqlanır. Maliyyət menecmenti dərs olaraq unuversitetlərdə əsasən mühəndislərə, idarəcilərə, maliyyəcilərə tədris olunur belə ki bu sahənin məzunları proyektlərin idarə olunmasında bilə vasitə iştirak edirlər. Lakin nəyisə örgənmək heç vaxt gec deyil.

Maliyyət mühəndisinin bilməli olduğu bir sıra bacarıqlar:

  • Güclü riyazi biliklər (Dəqiq hesablamaları həyata keçirmək üçün)
  • Maliyyə anlayışı (Maya dəyərinin və ümümiyyətcə dəyərin hesablanması üçün)
  • Mühasibatlıq bilikləri (Maliyyətlərin sistemləşdirilməsi və hesabatların hazırlanması üçün)
  • İncələmək bacarığı (Ona verilən məlumatların dəqiqliyini yoxlamaq və alternativləri görmək üçün)
  • İşlətiyi sahə haqqında baza biliklər (Misal üçün tikintidə işləyirsə smetanı bilməlidir ki digərlərinin işinə nəzarət edə bilsin)

Hörmətlə: Elçin Çobanov.

Advertisements

About Elchin Chobanov

1988-ci ildə Bakıda doğulmuşam. 288 saylı orta məktəbi bitirmişəm(1994-2005). Bakalavr dərəcəmi Qafqaz universitetində İqtisadi və İdari Elimlər fakultəsində Menecmet(Bank işi üzrə) almışam(2005-2010). Magistr dərəcəmi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində MBA fakultəsində Marketinq üzrə almışam(2011-2013).
This entry was posted in Maliyyə, Menecment, Motivasiya, İdarəetmə. Bookmark the permalink.

One Response to Cost Management (Maliyyət Mühəndisliyi)

  1. Pingback: Total Cost Management Framework « Way To Achievement by Elchin Chobanov

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s