İŞDƏ NİZAM-İNTİZAM (DİSİPLİN)


İntizam bizə ilk öncə əməl olunası qaydaları, şüurlu və müntəzəm davranışları və cəzaları xatırladır. Həyatımızın bütün mərhələlərində istəsək də istəməsəkdə intizam qaydalarına əməl etməliyik. Müxtəlif səbəblərdən cəmiyyəti və ya qrupu nizam-intizama salmaq ehtiyacı yaranır. Müxtəlif səbəblərdən, fərqli məqsədlərlə və müxtəlif böyüklüklü təşkilatların üzüvü oluruq . Bu təşkilatların nizamlı işləməsi üçün intizam qaydalarına ehtiyac yaranır. Bu təşkilatın işini asanlaşdırır. qaydalarsız xaos olar bu zaman isə ürək açan nəticə əldə etmək çətinləşir.

İki növü var:

  1. Fərdi intizam: insanın özü-özünü tənzimləmə və idarə etməsi.
  2. Kollektiv intizam: fərdin qrup icində ruhlandırılması (motivasiya) və stimullaşdırmaqdır. Fərdi intizamdan əsas fərqi nizamlananla yanaşı nizamlayanı da örgənir. Lider mövqeyinde olan şəxsin digər üzüvlərə qarşı nizam-intizamı təmin edəcək addımlarını və təşkilatın nizam intizam siyasətini əhatə edir. İki alt qrupu var:
    • Cəza xüsusiyyətli nizam : işgörənin cəza tətbiqi ilə istənilən davranışlara söfq edilməsi.
    • Cəza xüsusiyyətli olmayan nizam : işcinin öz istəyi ilə (motivasiya, ruhlandırma yolu ilə) qaydalara əməl etməsi və istənilən davranışı nümayiş etdirmət
Advertisements

About Elchin Chobanov

1988-ci ildə Bakıda doğulmuşam. 288 saylı orta məktəbi bitirmişəm(1994-2005). Bakalavr dərəcəmi Qafqaz universitetində İqtisadi və İdari Elimlər fakultəsində Menecmet(Bank işi üzrə) almışam(2005-2010). Magistr dərəcəmi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində MBA fakultəsində Marketinq üzrə almışam(2011-2013).
This entry was posted in HR, lider, Liderlik, Menecer, Menecment, Motivasiya, Terminalogiya, İdarəetmə. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s