HESABLAR PLANI (MƏNFƏT-ZƏRƏR)


6 Gəlirlər

60 Əsas əməliyyat gəliri

601 Birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları
602 Təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları
603 Sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların payı
604 Təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə komisyon muzdlar

61. Xalis sığoprta ehtiyatlarının dəyişməsi

611 Xalis sığoprta ehtiyatlarının dəyişməsi

62. 621 İnvestisiya gəlirləri

621 İnvestisiya gəlirləri
622 Subroqasiya gəlirləri
623 Sair gəlirlər

7 Xərclər

70. Əsas əməliyyat xərcləri

701 Verilmiş sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri
702 Qaytarılan sığorta haqları
703 Tənzimləmə xərcləri
704 Təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları
705 Qarşısıalınma tədbirləri fonduna ayırmalar
706 Sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər

71. İşlərin aparılması xərcləri

711 Sığorta fəaliyyəti ilə bağlı işlərin aparılması xərcləri
712 İnvestisiya fəaliyyəti ilə bağlı işlərin aparılması xərcləri

72. Sair xərclər

721 Sair xərclər

8 Mənfəətlər (zərərlər)

80. Ümumi mənfəət (zərər)

801 Mənfəətin nizamnamə kapitalına yönəldilən hissəsi
802 Xalis mənfəət

81. Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində (zərərlərində) pay

811 Asılı muəssisələrin mənfəətində pay
812 Birgə muəssisələrin mənfəətində pay

9 Mənfəət vergisi

90. Mənfəət vergisi

901 Cari mənfəət vergisi üzrə xərclər
902 Təxirə salınmış mənfəət vergisi üzrə xərclər

Hörmətlə: Elçin ÇOBANOV

Advertisements

About Elchin Chobanov

1988-ci ildə Bakıda doğulmuşam. 288 saylı orta məktəbi bitirmişəm(1994-2005). Bakalavr dərəcəmi Qafqaz universitetində İqtisadi və İdari Elimlər fakultəsində Menecmet(Bank işi üzrə) almışam(2005-2010). Magistr dərəcəmi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində MBA fakultəsində Marketinq üzrə almışam(2011-2013).
This entry was posted in Finans, Maliyyə, Mühasibatlıq, Qanunvericilik. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s