HESABLAR PLANI(PASİVLƏR)


3 Kapital

30 Kapital

301 Odənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı
302 Emissiya gəlirləri
303 Geri alınmış kapital (səhmlər)
304 Kapital ehtiyatları
305 Yenidənqiymətləndirilmə üzrə ehtiyat
306 Digər kapital ehtiyatları

31 Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

311 Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)
312 Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə bağlı mənfəət ( zərər) üzrə düzəlişlər
313 Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)
314 Elan edilmiş dividendlər

4 Uzunmüddətli öhdəliklər

40. Sığorta ehtiyatları

401 Həyat sığortası sahəsi üzrə
402 Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə
403 Qarşısıalınma tədbirləri fondu üzrə

41. Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

411 Uzunmüddətli bank kreditləri
412 Uzunmüddətli borclar
413 Digər uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

42. Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

421 Uzunmüddətli zəmanət öhdəlikləri
422 Uzunmüddətli hüquqi öhdəliklər
423 Digər uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

43. Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri

431 Mənfəət vergisi uzrə təxirə salınmış vergi öhdəlikləri
432 Digər təxirə salınmış vergi öhdəlikləri

44. Kreditor borcları

441 Əməyin ödənilməsi üzrə
442 Büdcə üzrə
443 Sosial sığorta və təminat üzrə
444 Digər məcburi ödənişlər üzrə
445 Asılı təşkilatlar üzrə
446 Sair kreditorlar

45. Sair uzunmüddətli öhdəlikləri

451 Gələcək hesabat dövrünün gəlirləri
452 Alınmış avanslar
453 Digər uzunmüddətli öhdəliklər

46. Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə öhdəliklər

461 Təkrarsığorta üzrə
462 Təkrarsığortalı üzrə

47. Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

471 Təsisçilər ilə hesablaşmalar
472 Səhmdarlarla hesablaşmalar

48. Sair öhdəliklər

481 Uzunmüddətli pensiya öhdəlikləri
482 Uzunmüddətli məqsədli maliyyələşmələr və daxilolmalar
483 Digər uzunmüddətli öhdəliklər

5 Qısamüddətli öhdəliklər

50 Qısa müddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

501 Qısamüddətli bank kreditləri
502 Qısamüddətli borclar
503 Digər qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

51 Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

511 İşdənazad olma ilə bağlı qısamüddətli müavinətlər və öhdəliklər
512 Qısamüddətli zəmanət öhdəlikləri
513 Qısamüddətli hüquqi öhdəlikləri
514 Digər qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

52. Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

521 Vergi öhdəlikləri
522 Məcburi ödənişlər (ayırmalar) üzrə öhdəliklər

53. Kreditor borcları

531 Əməyin ödənilməsi üzrə
532 Büdcə üzrə
533 Sosial sığorta və təminat üzrə
534 Digər məcburi ödənişlər üzrə
535 Asılı təşkilatlar üzrə
536 Sair kreditorlar

54. Sair qısamüddətli öhdəliklər

541 Gələcək hesabat dövrünün gəlirləri
542 Alınmış avanslar

55. Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

551 Təsisçilər ilə hesablaşmalar
552 Səhmdarlarla hesablaşmalar

56. Sair öhdəliklər

561 Qısamüddətli pensiya öhdəlikləri
562 Qısamüddətli məqsədli maliyyələşmələr
563 Digər qısamüddətli öhdəliklər

Hörmətlə: Elçin ÇOBANOV

Advertisements

About Elchin Chobanov

1988-ci ildə Bakıda doğulmuşam. 288 saylı orta məktəbi bitirmişəm(1994-2005). Bakalavr dərəcəmi Qafqaz universitetində İqtisadi və İdari Elimlər fakultəsində Menecmet(Bank işi üzrə) almışam(2005-2010). Magistr dərəcəmi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində MBA fakultəsində Marketinq üzrə almışam(2011-2013).
This entry was posted in Finans, Maliyyə, Mühasibatlıq, Qanunvericilik. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s