Maliyyə hesabatlarının tərkibi və tövsiyyə olunan hesablar planı


Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi bildirir ki, «Mühasibat uçotu haqqında» 29.06.2004-cü il tarixli 716-IIQ saylı Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun olaraq bütün ictimai əhəmyyətli qurumlar və kommersiya təşkilatları maliyyə hesabatlarını yalnız Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq tərtib və təqdim etməlidirlər. «Sığorta fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanunun 78.3 maddəsinə əsasən 2008-ci ilin yekunu üzrə maliyyə hesabatları və digər illik hesabatlar maliyyə hesabatlarının dərc olunduğu qəzetlərin nüsxələri ilə birlikdə maliyyə ili başa çatdıqdan 3 ay müddətində sığorta nəzarəti orqanına təqdim edilməlidir.
Nəzərinizə çatdırırıq ki, təqdim olunmalı maliyyə hesabatlarının tərkibi və tövsiyyə olunan hesablar planı aşağıdakı kimidir:

  1. Mühasibat balansı;
  2. Mənfəət və zərər haqqında hesabat;
  3. Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat;
  4. Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat;
  5. Uçot siyasəti və izahlı qeydlər
Advertisements

About Elchin Chobanov

1988-ci ildə Bakıda doğulmuşam. 288 saylı orta məktəbi bitirmişəm(1994-2005). Bakalavr dərəcəmi Qafqaz universitetində İqtisadi və İdari Elimlər fakultəsində Menecmet(Bank işi üzrə) almışam(2005-2010). Magistr dərəcəmi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində MBA fakultəsində Marketinq üzrə almışam(2011-2013).
This entry was posted in Maliyyə, Mühasibatlıq, Qanunvericilik. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s