İDARƏETMƏNİN TARİXİ


Klassik Menecment Nəzəriyyələri

Klassik Menecment Nəzəriyyələri iş effektivliyini işçi faktorunu nəzərə almadan artırmağa çalışır.

Elmi menecment

 • Frederick W. Taylor elmi menecmentin atası sayılır, əsasən effektivliyə diqqət yetirib. Onun fikirincə idarəetmə planlar qurmalı, seçməli, örgətməli və nəzarət eləməlidir ki, işçilərin nəticələri yaxşılaşsın.
 • Daha sonralar  Lillian and Frank Gilbreth Taylorun yolunu davam etdirmişlər. Onlar 18 elementdən ibarət therblingi inkişaf etdiriblər.
 • Henry L. Gantt insan faktoru ilə maraqlanmış və 1917-ci ildə Gantt  qrafikini yaratmışdır.
 •  William H. Leffingwell özünün Scientific Office Management kitabında bu prinsipləri ofiss işlərinə tətbiq etmişdir.

Administrativ Menecment

Yaxşı idarəçi nələri etməlidir

 • Administrativ menecment Henri Fayol tərəfindən yaradılıb. Onun bu mövzuda General and Administrative Management (Ümumi və Administrativ İdarəetmə) kitabını yazıb və 14 prinsipi sadalayıb.
 • Max Weber isə ideal təşkilatı birokratiya kimi təsvir edib.

İnsan Münasibətlərinin Menecmenti

 • 1920-ci illərdə Mayo, Roethlisberger və onların asistantları tərəfindən araşdırmalar başladılmışdı. Spesifik amillərin istehsala təsirini örgənməya başlamışdılar.
 • Maslow insan eytiyaclarının ieararxiyasini yaradıb
 • Herzberg isə motivasiya-gigiyena nəzəriyyəsinin müəllifidir.

Təşkilati Davranış

 • McGregor X və Y nəzəriyyələrinin müəlifidir. Klassik menecmentdə insan davranışlarını anlamaq üçün əsasən X və Y nəzəriyyələrindən istifadə edirdilər.
 • Likertsin liderlik modeli X və Y cəhətləri arasindakı liderlik stilini əhatə edir.

 

Advertisements

About Elchin Chobanov

1988-ci ildə Bakıda doğulmuşam. 288 saylı orta məktəbi bitirmişəm(1994-2005). Bakalavr dərəcəmi Qafqaz universitetində İqtisadi və İdari Elimlər fakultəsində Menecmet(Bank işi üzrə) almışam(2005-2010). Magistr dərəcəmi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində MBA fakultəsində Marketinq üzrə almışam(2011-2013).
This entry was posted in Menecment. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s